Prezentacja pracy inżynierskiej

W gabinecie Rektora UEK – prof. Stanisława Mazura – odbyła się prezentacja pracy inżynierskiej Pani Iwony Natanek – studentki kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Praca powstała pod kierunkiem Pani dr inż. arch. Agnieszki Włoch-Szymli i zatytułowana jest „Koncepcja zagospodarowania terenu Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”. Niektóre z zawartych w pracy propozycji i rekomendacji dotyczących zagospodarowania terenu Kampusu UEK zostaną zapewne wcielone w życie.