Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie opublikowało raport „Inicjatywa Nowa Solidarność”, którego współautorem jest Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK.

Zrzut Ekranu 2022 03 27 124749

Raport dotyczy sytuacji, w której znalazła się Polska, jako kraj najbardziej zaangażowany w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Analizie poddano zarówno kwestię pomocy udzielanej uchodźcom wojennym, jak i szeregu wyzwań przed którymi w związku z zaistniałą sytuacją stanęła Polska.

Raport dostępny jest na stronie internetowej CPP UEK:

https://politykipubliczne.pl/nowa-solidarnosc-zapowiedz-raportu

 

Archiwum

Ostatnie aktualności